Προαγορά

Cityzen Εμμανουήλ Μπενάκη
Εμμανουήλ Μπενάκη 10, 10564
Για την είσοδό σας με αυτοκίνητο όταν τα ρολά είναι κλειστά, παρακαλούμε καλέστε στο 213 0 600 000 και το τμήμα εξυπηρέτησης θα σας καθοδηγήσει για να εισέλθετε άμεσα. Για να εισέλθετε πεζοί τοποθετήστε το εισιτήριό σας στον καρταναγνώστη δεξιά του ρολού εισόδου.
Θέλετε να σταθμεύσετε παραπάνω; Η χρέωση για τυχόν υπέρβαση του χρόνου προαγοράς είναι 1€ για κάθε επιπλέον ώρα ή τμήμα αυτής.
2
Προαγορά
3
Τρόπος Πληρωμής
4
Ολοκλήρωση Αγοράς