Προαγορά

Cityzen Μαρούσι Φραγκοκκλησιάς
Φραγκοκκλησιάς 2, 15125
Σε περίπτωση κλειστών ρολών για λόγους ασφαλείας: Είτε έχετε κάνει κράτηση είτε όχι τα ρολά ανοίγουν αυτόματα με την έκδοση του εισιτηρίου κατά την είσοδό σας. Για να εισέλθετε πεζοί τοποθετήστε το εισιτήριό σας στον καρταναγνώστη δεξιά του ρολού εισόδου ή καλέστε στο 213 0 600 000 και το τμήμα εξυπηρέτησης θα σας καθοδηγήσει για να εισέλθετε άμεσα.
Θέλετε να σταθμεύσετε παραπάνω; Η χρέωση για τυχόν υπέρβαση του χρόνου προαγοράς είναι 1€ για κάθε επιπλέον ώρα ή τμήμα αυτής.
2
Προαγορά
3
Τρόπος Πληρωμής
4
Ολοκλήρωση Αγοράς